امور پژوهشی و فناوری: دکترسید مهدی قاسمی
تولید علم و گسترش مرزهای دانش در کشور عزیزمان ایران و ارتقای جایگاه دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی در بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی، کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه 10 ساله دانشگاه در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی دانشگاه است. هدایت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی که هیئت موسس، هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه در این راستا انجام داده‌اند، بر عهده‌ی مدیر پژوهشی و فناوری است که در قالب شش بخش امور پژوهش، اداره انتشارات، کتابخانه، ارتباط با صنعت، مرکز رشد فناوری و مجلات تخصصی به انجام می‌رسد. تصویب نهایی آیین‌نامه‌ها، خط مشی‌ها و نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح دانشگاه توسط شورای پژوهشی دانشگاه صورت می‌پذیرد. کمیته‌های تخصصی مجلات، ترفیع اعضا محترم هیئت علمی، کارآفرینی، ارتباط با صنعت، امور شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه و نشر کتاب در زیر مجموعه این مدیریت ، فعالیت می‌نمایند. همچنین استقرار نظام عرضه و تقاضا، نظام نوآوری و تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری اساتید دانشگاه، از جمله فعالیت‌هایی است که اخیراً در جهت اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه شکل گرفته است.