دکتر شیرزادفرر
 دکتر حمیدرضاشیرزادفر
ریاست دانشکده
 
 
مهندس زمین کار
 دکتر مینا زمین کار
مدیر گروه کامپیوتر
 
 
nopicforuser
-------------
مدیر گروه صنایع
 

 

 
اقاجانیان
دکتر سعید آقاجانیان
مدیرگروه عمران
 
 
دکتر خسروی
دکترفرهاد خسروی
مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی
 
 
خانم سلطانی
دکتر نرگس سلطانی
مدیر گروه معماری
 

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید