نام رشته های کاردانی: -

نام رشته های کارشناسی : مشاوره روانشناسی- علوم تربیتی

نام  رشته های کارشناسی ارشد : مشاوره خانواده روانشناسی عمومی- برنامه ریزی درسی

نام  رشته های دکتری :-

رئیس دانشکده : دکتر عبدالعلی قرائتی

معاون پژوهشی دانشکده : خانم دکتر راضیه جلوانی

مدیران گروههای آموزشی : خانم دکتر سارا آقابابائی (روانشناسی و علوم تربیتی) خانم دکتر سیمین قاسمی (مشاوره)

ارتباط با ما

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کدپستی : 49999 - 81799

تماس با ما

ارتباط با ما از طرق زیر امکان پذیر میباشد.

خبرنامه

جهت اشتراک در خبرنامه دانشگاه ایمیل خود را وارد نمایید