اساتید مدعو

باسمه تعالی

 

اطلاعیه ویژه متقاضیان حق التدریس در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

احتراما به اطلاع می‏رساند تقاضای حق التدریس صرفا در رشته ‏ها و طبق ضوابط و نیاز های اعلام شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مقتضی است متقاضیان محترم پس از بررسی شرایط تعیین شده فرم تقاضای حق التدریس را تکمیل و پس از آن نسخه فیزیکی را جهت بررسی به گروه مربوطه تحویل نمایند.

اعلام نیازها در هر سال دو مرتبه (تابستان - پاییز) روی سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت و متقاضیان 20 روز پس از اعلام نیازها فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را به دانشگاه اعلام نمایند. بدیهی است به درخواست‏های خارج از بازه مشخص شده ترتیب اثر داده نمی ‏شود.

 

دریافت فرم درخواست تدریس

فرم کد استادی

فرم اطلاعات فردی

فرم شماره1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

 

دریافت آدرس ایمیل واحدهای مختلف دانشگاه