اطلاعیه مهم-تکمیل کارنامه سلامت

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی و دانشجویان ورودی جدید

 طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی دانشجویان خوابگاهی و دانشجویان ورودی جدید الزامی  است با ورود به سامانه از طریق لینک های زیر، نسبت به تکمیل کارنامه سلامت خود حداکثر تا تاریخ 1402/09/20 اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که نسبت به تکمیل کارت سلامت خود اقدام ننمایند نمی توانند کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال 14021 را دریافت نمایند و از حضور آنها در جلسات امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد.

 

راهنماي تكميل كارنامه سلامت جسم دانشجويان

راهنماي تكميل كارنامه سلامت روان دانشجويان

 

لینک کارنامه سلامت روان: https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک کارنامه سلامت جسم: https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        معاونت دانشجویی- فرهنگی