بزرگ ترین نمایشگاه و همایش معرفی محصولات و دستاوردها + نیازهای فناورانه صنایع و خدمات+فرصت های سرمایه گذاری

IMG_20231008_084217.jpg