موفقیت های تیم های ورزشی دانشگاه

باسمه تعالی

 

کسب مقام سومی مسابقات استان اصفهان توسط تیم والیبال دختران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تبریک عرض می کنیم .

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج دانشگاههای استان اصفهان را خدمت آقای « محمد حسین عباسپور» تبریک عرض می نمائیم

 

photo4783285601.jpg                                                              photo4800518896.jpg