پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني

باسمه تعالی

   باستحضار مي رساند دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني در نظر دارد بر اساس آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع تحصيلي دكتري براي سال تحصيلي 1403-1402، در رشته علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد مالي) و ميكروبيولوژي ( به استناد ابلاغيه هاي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع ) اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. متقاضيان محترم مي­ توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوط به ثبت نام و ارسال درخواست به وب سايت دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني www.ashrafi.ac.ir   مراجعه نمايند.

فرم پذيرش مخصوص دانشجويان ساير دانشگاه ها مقطع دكتري 

گواهي معدل براي داوطلباني كه اصل مدرك را ندارند و يا سال آخرند براي مقطع دكتري