فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

باسمه تعالی

 

دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني در اجراي سياست هاي حمايت و هدايت استعداد هاي درخشان و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي،  تعداد محدودي دانشجوي ممتاز(ورودی 1399) واجد شرايط از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور را بدون آزمون در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1404-1403 پذيرش  مي نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوط به ثبت نام و ارسال درخواست به وب سايت دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني www.ashrafi.ac.ir   مراجعه نمايند.

 

فرم استعداد درخشان

 

گروه آموزشی  عنوان رشته گرایش
علوم انساني مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
علوم انساني حقوق بین‌الملل
علوم انساني حقوق کیفری و جرم‌شناسی
علوم انساني مدیریت صنعتی تولید و عملیات
علوم انساني حقوق خصوصی
علوم انساني حسابداری
علوم انساني مدیریت بازرگانی بازاریابی
علوم انساني مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیك
علوم انساني مدیریت بازرگانی تجارت الكترونیكی
علوم انساني علوم ‌اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه‌ر‌یزی
علوم انساني فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انساني مشاوره مشاوره خانواده
علوم انساني حقوق ‌عمومی
علوم انساني روان‌شناسی عمومی
علوم انساني آموزش زبان انگلیسی
علوم انساني برنامه‌ریزی درسی
علوم پايه ژنتیک
علوم پايه میکروبیولوژی ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا
علوم پايه میکروبیولوژی صنعتي
فني ومهندسي مهندسی عمران سازه
فني ومهندسي مهندسی كامپیوتر نرم‌افزار
فني ومهندسي مهندسی كامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیک
فني ومهندسي مهندسی عمران زلزله
فني ومهندسي مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
فني ومهندسي مهندسی برق سیستم‌ قدرت
فني ومهندسي مهندسی صنایع مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ ها
فني ومهندسي مهندسی صنایع سیستم‌های تولید و خدمات
فني ومهندسي مهندسی برق برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي انرژي الكتريكي
فني ومهندسي مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
هنر مهندسی معماری